Quay lại

NEWS

Palmyran đánh cung R, chắc cũng không phải là một ý tồi?

Chơi cung Palmyran không phải là một ý tưởng tồi đâu, nếu biết cách chơi, cách điều quân, phân phối gỗ thực một cách hợp lí đôi lúc bạn cũng "củ hành" đối phương được một trận ra trò đấy!
 
Lịch sử AOE: Vì sao Palmyran sở hữu lạc đà bay và nông dân đắt đỏ?
 
 
Bạn đánh Palmyran với19 dân (vì quân này mất 75 thực để có 1 nông dân), nếu đánh chuẩn ăn thực, câu voi, lùa hươu hiệu quả có thể kích đời 3 ở 10 phút 3 giây.
 
Turn đầu nếu căn ke thực gỗ khá chuẩn có thể đóng 3 nhà A, gọi ra một loạt cung R đi tỉa dân đội bạn. Thường thì khi đánh quân Palmyran từ game thủ bình thường hay các cao thủ đều sẽ chọn quân lạc đà, phần vì đỡ phải chờ nâng cấp bánh xe, phần vì không phải tốn thực và quan trọng hơn lạc đà chăn dân thì đối phương cũng xác định (may ra chỉ những cao thủ biết cách chạy dân, tản mỗi nơi một hướng thì còn đỡ). 
 
Những loại quân có cung R trong Đế chế AOE, Hittite, Egyptian, Assyria

Phút thứ 18, điều đội cung R đến nơi xe lăn đã dò từ trước đó (nếu có) không thì cho mỗi đứa tản 4 góc bản đồ tìm nhà đối thủ, sau khi tìm được nhà, căn mỗi quân cung một nơi, đứa tỉa ở bãi ruộng, đứa canh ở bãi vàng, không cho đối phương làm ruộng với đào vàng, sau đó tiếp tục gọi quân sang tiếp ứng.

Nói chung, cái cảm giác đánh cung R của Palmyran khá là lạ lẫm với một số người nên có thể đôi lúc quên phải đào vàng để lên đời 4 như các cung khác, vả lại việc căn tài nguyên cũng khá là khó khăn, mất đến 75 thịt 1 dân, hay có những lúc gỗ nhiều, lúc thì thịt lại thừa mứa, điều này gây mất cân bằng trầm trọng.

Tuy nhiên không phải vì thế mà nói chơi cung Palmyran là một ý tưởng tồi tệ, nếu biết cách chơi, cách điều quân, phân phối gỗ thực một cách hợp lí đôi lúc bạn cũng "củ hành" đối phương được một trận ra trò đấy!  

Nguồn: Gamesao

Cập nhật thêm các thông tin về GTV Plus tại:

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/gametvplus/

Group CSKHhttps://www.facebook.com/groups/gametvplus/

Tải GTV Plus tại: https://bit.ly/taiGTVPlus


 
19006616